Wynajem - aparatów tlenowych, koncentratorów tlenu

 Główna/ Wynajem

Wynajem Aparatów tlenowych, koncentratorów tlenu

Firma IMPULS specjalizuje się w wynajmie aparatów tlenowów, jest to zdecydowanie lepsza opcja dla osób, które nie wiedzą jak długo będzie potrzebny im aparat lub nie mają wystarczających środków na zakup urządzenia.


Procedura Wynajmu

 • 1
 • Jak wydzierżawić ? - Zapoznać się z umową dzierżawy.
  - Wydrukować, wypełnić i podpisać odpowiedni formularz umowy (na dole strony).
                          - Zeskanować i odesłać wypełnioną umowę na adres e-mail: sklepmedycznyimpuls@gmail.com
                          - Po otrzymaniu wypełnionej umowy – wysyłamy aparat do klienta na adres podany w umowie.
 • 2
 • Koszty dzierżawy - Miesięczny koszt dzierżawy koncentratora: 130 zł
  - Koszt transportu w obie strony: 60 zł
 • 3
 • Zasady dzierżawy - Klient z góry pokrywa koszty transportu w obie strony.
  - Opłata za transport oraz pierwszy miesiąc pobierana jest przez kuriera przy odbiorze sprzętu.
                          - Opłata za kolejne miesiące dzierżawy pobierana jest z góry za dany miesiąc.
                          - Dzierżawa obejmuje pełne okresy miesięczne (np. jeśli wydzierżawisz aparat 10-go danego miesiąca to pełny                                   miesiąc liczy się do 10-go następnego miesiąca).
                          - W przypadku awarii, przesyłamy Państwu inny aparat na nasz koszt.
                          - Umowę można zakończyć w każdej chwili (nie ma okresu wypowiedzenia).
                          - Wcześniejszy zwrot aparatu nie powoduje zwrotu opłaty za niewykorzystany okres.
                          - Transport aparatu odbywa się przez firmę kurierską, bezpośrednio do Państwa domu lub pod inne wskazane                                 miejsce (nie musicie Państwo za tym nigdzie jeździć, co jest ważne biorąc pod uwagę rozmiary i wagę                                                 koncentratora).
                          - Wypożyczane koncentratory są sprzętem używanym w bardzo dobrym stanie technicznym, każdorazowo                                         dezynfekowanym poprzez ozonowanie co zapewnia pełen komfort higieniczny.
                          - Istnieje możliwość zakupu koncentratora w trakcie jego dzierżawy, dotychczasowe opłaty nie zostaną                                               jednak zaliczone jako część spłaty aparatu.
 • 4
 • Jak przedłużyć dzierżawę o kolejny miesiąc ? - Wystarczy przed końcem okresu dzierżawy przesłać kwotę równą miesięcznemu kosztowi dzierżawy danego sprzętu na konto podane w umowie.
 • 5
 • Jak zakończyć dzierżawę ? - Zgłosić nam telefonicznie zakończenie dzierżawy.
  - Spakować aparat do opakowania z którym aparat został dostarczony.
                          - Termin odbioru przez kuriera zostanie ustalony telefonicznie.
                          - Zaczekać na kuriera i przekazać mu paczkę z aparatem.
 • 6
 • Zgłaszanie awarii i serwis - Zgłosić nam telefonicznie problem, spróbujemy zdalnie rozwiązać problem, jeśli okaże się to niemożliwe to ustalamy termin odbioru sprzętu przez kuriera.
                          - Spakować aparat do opakowania w którym aparat został dostarczony.
                          - Zaczekać na kuriera i przekazać mu sprzęt.
                          - Po odebraniu koncentratora od Państwa, naprawiamy go lub jeśli naprawa potrwała by zbyt długo – odsyłamy                               inny sprawny aparat.